STRONA GŁÓWNA → PROJEKTY

PROJEKTY

 Etapy projektowania
  • 2- 3 koncepcje zagospodarowania terenu w formie plakatu (rzut w skali + wizualizacje- PLANSZA 1)
  • szczegółowy projekt komunikacji i nawierzchni wraz z doborem i zestawieniem materiałów (rzut w skali z wymiarowaniem i opisami- PLANSZA2)
  • szczegółowy projekt nasadzeń z dokładnym wykazem gatunków roślin- PLANSZA3
  • projekt/ dobór i rozmieszczenie małej architektury (altany, wiaty, pergole, murki oporowe, tarasy, kaskady i inne systemy wodne,               oświetlenie..PLANSZA4)
  • zestawienie gatunków roślin i ich ilości- tabela1
  • zestawienie wszystkich materiałów wykonawczych- tabela2
  • kosztorys wykonawczy zawierający aktualne ceny roślin i wszystkich materiałów- tabela3